آموزش سیم پیچی

آموزش اشتغال محور سیم پیچی الکتروموتور در تبریز

آموزش اشتغال محور سیم پیچی الکتروموتور ( تعمیر ماشین های الکتریکی)

با گذراندن این دوره وارد بازار کار پردرآمد سیم پیچی شوید

آموزش سیم پیچی موتورهای ۳ فاز و تکفاز به صورت کاملا عملی

با اعطای مدارک بین المللی فنی و حرفه ای